Sağlık

Duygu ve Düşünceleri Anlamak

“Afrika’da her sabah bir ceylan uyanır ve en hızlı aslandan daha hızlı koşması gerektiğini yoksa öleceğini bilir. Afrika’da her sabah bir aslan uyanır ve en yavaş ceylandan daha hızlı koşması gerektiğini yoksa aç kalacağını bilir. Aslan ya da ceylan olman fark etmez. Sadece güneş doğduğunda koşman gerektiğini bil.”

Afrika Atasözü

Herkesin hayatta bir vazgeçme noktası vardır, yani bize ait olan bir yanımızı bırakıp başka türlü davranmaya başladığımız ve o parçamız olmadan yolumuza devam ettiğimiz bir an. Kişinin hayatında gelişimini engelleyen bir olay, bir şok, acı bir yenilgi, aşkta hayal kırıklığı ve hatta talihsiz bir tesadüf olabilir. Bu nedenle zihnen ve bedenen sıkıntı içinde olan kişinin öncelikle kendini bu teslimiyet noktasından kurtarması gerekir.

Her şey önce niyetle başlar, fikir oluştuktan sonra ise gerçekte var olmaya başlar. Hayat çok kolay, insan ne ekerse onu biçer. Bilinçli veya bilinçsiz olarak ruhunda ve vücudunda huzursuzluk yaratır. Ruh ve beden niyetlerin ve inançların aynalarıdır. Nasıl dinleyeceğinizi biliyorsanız, vücudunuz her zaman sizinle konuşacaktır. Bedeninizin her hücresi, aklınıza gelen her düşünceye, söylediğiniz her söze yanıt verir. Ruh ve bedendeki her huzursuzluğun mutlaka zihinsel bir nedeni vardır. Yaşadığınız ruhsal ve fiziksel sorunlar ne olursa olsun, bunlar iç dünyanızın dışarıya yansıyan sonuçlarıdır. Deneyimlediğiniz her şey geçmişin bir tekrarı, geçmiş fikir ve inançların bir ürünüdür. Şimdi ve şimdi geçmişin tekrarıdır, zaman, mekan ve oyuncular değişse de roller hep birebirdir.

Bu sürecin normal işleyişini zorlaştırır ve hep geçmişe takılıp kalırsanız, geçmişi bugüne taşırsanız, geleceği belirlemeye çalışırsanız, zihninizin doğal işleyişine engel olursunuz. Bunun sonucunu da ruhunuzda ve bedeninizde huzursuzluk olarak görürsünüz.

Nasıl düşünürsen, o kadar çok yaşarsın.

Düşünceleriniz ve sözleriniz şu anda yaşadıklarınızı belirler ve geleceğinizi yaratır. Olumlu düşünürsen kendini iyi hissedersin, olumsuz düşünürsen huzursuz olursun. Huzursuz hissettiğinizde, aklınızdaki niyetleri ve hissettiğiniz duyguları gözden geçirin. Duygularınızın ve niyetlerinizin altında yatan bilinçsiz ve otomatik inançları tanımak ve bunlardan kurtulmak, kendinizi iyileştirmenin ilk adımıdır.

Sizi diğer canlılardan ayıran ve farklı kılan nedir? düşünce dır-dir “. Hayatta her şey bir fikirle başlar. Fikir sonsuzdur ve “Doğurgan bir anne” hakkındadır, çünkü fikir “Duyguları besliyor ”. Bir görüşten birçok duygu doğabilir. Doğuştan gelen duygular davranışlara dönüşür. “Davranışlar” Eylemlerden, telaffuzlardan ve seçimlerden oluşur. Fikir tohum için emsaldir, ne ekilirse biçilir. Nasıl ki gül tohumundan çalı, çalı tohumundan gül çıkmazsa, olumsuz düşüncelerden de olumlu duygu ve davranışlar doğmaz. Olumlu niyetler, kesinlikle olumlu duygu ve davranışları da ortaya çıkarır. Hangi fikrin tohumunu ekeceğiniz size kalmış. Fikirlerinizi yönetebilirseniz, duygularınızı ve davranışlarınızı değiştirme gücüne sahipsiniz. Fikirlerinizi belirlersiniz ve onlar hayatınızı ve geleceğinizi şekillendirir.

Hayatınızı yöneten düşünce tarzı sizi başarıya ve mutluluğa veya başarısızlığa ve mutsuzluğa götürebilir. Çünkü dış dünya üzerindeki kontrolünüz sınırlı ve geçicidir. Bu nedenle mutluluğunuzun belirleyicisi dış koşullar ve olaylar değil, onlar hakkındaki düşüncelerinizdir. Herkesin eğlenmek için ihtiyaç duyduğu şeylerin bir listesi vardır. Örneğin sağlık, düzgün bir iş, çok zenginlik, iyi ya da güzel bir eş, sadık bir gelecek vs. Ama şunu göz önünde bulundurun:

Büyük bir servete sahip olabilirsin ama servetin bir günde yok olabilir, düzgün bir işin olabilir ama bir günde işini bırakabilirsin, sağlığın yerinde olabilir ama bir gün içinde başına bir kaza veya hastalık gelebilir. Bu durumda mutluluğunuz bir günde yok olur muydu? Hayır, gittiğini düşünseniz bile kaybolmaz. Çünkü gerçekten tatmin olmak için hiçbir şeye ihtiyacın yok. Hayatınız boyunca yaptığınız her şey bir tatmin arayışıdır, çünkü insan doğuştan hoş olmaya programlanmıştır ve hayat mutluluğa adanmıştır.

Beden ve zihin arasındaki bağlantı

İnsan vücudu ve zihni her zaman birbiriyle temas halindedir. Beden zihinden geçenleri yapar, zihin bedenin yaptıklarını hafızaya kaydeder ve gelecekte kullanıma hazır bir biçimde saklar. Olayların ortasında bağlanmak, depolanan bu bilgilerin sentezlenip eyleme dönüştürülmesi sürecidir. Bilinçdışı, vücudun tüm işlevlerini, koşullarını ve duyumlarını kontrol eder.

Zihnin ve vücudun bir bütün olarak çalıştığını gösteren birçok bilimsel çalışma var. Örneğin, bir kişiye gözleri kapalı bir şekilde soğan olarak elma verilir, soğanı ısırması önerildiğinde yüzünü buruşturur ve hipnoz altında soğanın kokusunu aldığı halde aslında elmayı ısırır. Bir başkasına bir demet ot verildi ve o otun ısırgan otu olduğu söylendi ve sonra ona dokunması söylendi, kişi ota dokunduğunda kaşınmaya başladı. Kısacası, telkin edilen akıl, gerçek ile hayali, gerçek ile sanıyı fiilen ayırt edemez. Aslında bu tek cümlelik bilgi, bir insanın hayatını büyük ölçüde değiştirmeye yeterlidir. Yani insan çiçeklerle dolu bir tarlada olmasa bile onu hayal ederek gerçekten oradaymış hissini yaşayabilir. Peki, bunu en iyi nasıl yapabiliriz? Bunu yapmanın en iyi yolu, içsel hayal gücünüzü serbest bırakmaya çalışmaktır. İlk başlarda hayal kurmakta zorluk çeken insanlar olabilir, kişi ilk başta bir şeyleri gözünde canlandıramayabilir, bu durumda niyet ederek yapmaya çalışmalıdır. Çünkü herkeste var olan bu doğal yetenek zamanla geliştirilebilir.

Bilinçli düşünür ve bilinçsizce sizin ne istediğinizi gerçekleştirir. Bire bir kullanılan ilaçlar ve cerrahi müdahaleler düzeleceğine inanılmadan belli bir oranda etkili olabiliyor. Çünkü insan vücudunda hem yumuşatıcı hücreler hem de huzursuz hücreler var. Bilinçaltı neyi harekete geçirirse, tüm vücut ona göre çalışır. Bilinçaltının bu yumuşatma potansiyelinden herkes yararlanabilir. Ne doktorlar, ne terapistler ne de diğer ruh sağlığı uzmanları danışanı güzelleştiremezler, ancak zihnindeki sıkıntıları giderebilir, şifayı kendi içinde bulmasına yardımcı olabilir, kendi yolunu bulması için yol gösterebilirler. Fiziksel olarak herkes bir güçtür. İnsanlar evrensel gücün modülleridir.

Duyguları anlamak

Duygular habercidir, kişinin kendini uygun ya da kötü hissetmesine neden olurlar. Ancak, tıpkı davranışlar gibi, asla bir insanı zinde veya kötü yapmazlar. Kötü bir davranışta bulunmak veya kötü bir duygu hissetmek o kişiyi kötü bir insan yapmaz; eylem korkunç, duygu korkunç, hepsi bu… Fikirler duygu değil, duyguların öncülleridir. Bireye uygun olan ve gerçek olarak kabul ettiği veya içinde bulunulan şartlara göre o an için karşı çıktığı niyetler vardır. Yani fikirlerin doğruluğu veya yanlışlığı tartışılabilir ama duygular söz konusu olduğunda bunu yapmak yanlış olmaz. Çünkü duygularda doğru ya da yanlış yoktur.

Duygular kişiseldir ve o durumu yaşayan kişiye aittir. Sonuçta bir duygunun neden hissedildiği değil, o duyguyla ne yapıldığı ve nasıl davranıldığı önemlidir. Duyguları davranış olarak algılamak da yaygın bir hatadır. Bir kişi bir davranışı yapmayı ya da yapmamayı seçebilir, ancak bir duyguyu hissetmemeyi ya da hissetmemeyi seçebilir. Çünkü duygular bir fikir eseridir; Bir şahıs, bir olay ile ilgili niyetlerin neticesidir. Pek çok insan duygularını anlamak, ne anlama geldiklerini düşünmek, geçmiş anıları, şimdiki ve geçmiş deneyimleri ile bağlantı kurmak ve onlara nasıl yardımcı olabileceğiyle uğraşmak yerine, olumsuz duyguların neden olabileceği davranışlardan korkar ve onları görmezden gelmeyi tercih eder. Bu davranışlara yol açabilecek duygular ve bu davranışlardan kaçınmak için duygularını kullanın. bastırmaya çalışır. Ancak bunu yaptıkça kendini kaybeder ve kendi benliğine yabancılaşır.

Düşünceler duygulara yol açar

Kıyaslama, ayırma, birleştirme ve formları kavrama becerisi “düşünmek”, bunların sonucunda varılan sonuç “düşünce” denir. Nefsin kendine dönerek kendi süreçlerini öğrenmesidir. “düşünmek”,Var olmak yargılamaktır. “His” Öte yandan, bir kişinin mutlu, üzgün, kızgın, coşkulu veya endişeli gibi bir durumdayken nasıl hissettiğini anlatan bir kelimedir. Her duygu bir niyetten gelir. Duygular vücutta çeşitli değişikliklere neden olur. Örneğin kaygı ve endişe mide kramplarına neden olur; ıstırap, boğaz ağrısı; Öfke yüzün kızarmasına neden olabilir. Duygular da vücutta gözle görülür değişikliklere neden olur; kol, bacak ya da vücut kaslarını germek gibi… Duyguların insanlara yardımcı olmak için bilinmeyen bir gücü vardır. İnsanları birbirine bağlama gücüne sahip olan duygular, doğru seçimler yapmanın, doğru kararlar almanın ve beden dilini şekillendirmenin temelini oluşturur. Beden dili duyguları yansıtır; Diğer insanlarla iletişim kurar ve onlara neyin gerekli olduğunu söyler.

Bunun için insanların kendi duygularını ve çevresindeki insanların duygularını tanıması ve yönetebilmesi gerekir. İnsan ne düşünürse hisseder, nasıl hissederse o kadar düşünür. Zihin ve beden birbirini bir döngü içinde etkiler. Özetle, bir olayla ilgili fikir ve duygular bedensel değişikliklere, bedensel değişiklikler de eylemlere (davranışlara), telaffuzlara (sözcükler) ve seçimlere neden olur. Ve insan davranışlarının, telaffuzlarının ve seçimlerinin sorumluluğunu üstlendikçe olgunlaşır ve ruhu huzur bulur.

Düşünce soğuk, duygu sıcak

Bir duyguyu yaşamak, bir durumda olmayı gerektirir. Örneğin her insan zaman zaman ölümü düşünür ve sözünü söyler ama çoğu zaman bunun bir anlamı yoktur. Bir insan sevdiği birini kaybettiğinde, ölümü gerçekten hisseder. Bu nedenle niyet soğuk, duygu sıcaktır. Mesela aşk üzerine binlerce şarkı söylenir, binlerce kitap yazılır ama yine de insan aşkın ne demek olduğunu tam olarak hissedemez. Bir gün âşık olunca dünyası sarsılır, bunu derinden hisseder, aşkın ta kendisi olur. Aynı şekilde gül üzerine yazılmış binlerce şiir okunabilir ama gül koklanmadan koku alınamaz.

duygu düzenleme

İnsan hiçbir zaman duygusal olarak büyümez. Duygularımız olgunlaşmamıştır, bir çocuk gibi kucaklanmayı ve anlaşılmayı beklerler. Yetişkinler olarak, tıpkı üç yaşındayken yaşadığımız gibi hem mutsuzluk hem de öfke yaşarız. Çocuk modülümüz için duygularımız yeterli ya da korkunç değil, sadece yaşanması gerekiyor. Bu deneyimi “yetişkin tarafımız” ile yaşadığımızda “duygu düzenlemesi” yaparız, ancak “çocuk tarafımız” ile yaşadığımızda geçmişi ve geçmişteki duygusal tepkilerimizi tekrar ederiz. Bu nedenle, duygularımızdan bahsetme şeklimiz “olgun” veya “çocuksu” olabilir. Duygular zaman ve sınır tanımaz ama düzenlenebilirler, yani düzenlenebilirler.

duygu düzenleme, “kendimizi sakinleştirme ve duygularımızı bilincimizin kontrolü altında deneyimleme yeteneği”ve “iç konuşma” Samimi ve olgun bağlar için, bizi hiç terk etmeyen çocuk parçamızla duygularımızı uygun bir şekilde etkileşime sokmamız ve düzenlememiz gerekir. Örneğin; Güçlü bir öfke duygusu yaşadığımızda, yakıp yıkmak yerine kendimizi teslim ederiz. “Duygularım çok güçlü ama aklımla hareket etmeliyim.” Bunu diyebilirsek duyu düzenleme yapıyoruz demektir. Çünkü akılla hareket etmek, duyguların yoğun olduğu sağ beynimizden daha mantıklı düşünen sol beynimize geçişi sağlayan çok değerli bir anahtardır. Bu sayede deneyimlerimize ve duygularımıza yukarıdan ve dışarıdan bakabilir, daha net değerlendirebilir ve ihtiyaçlarımızı daha net görebiliriz.

Ancak çocuklar, nevrotikler, ağır kişilik bozukluğu ya da şizofrenik rahatsızlıkları olan kişiler genellikle duygularını düzenleyemezler. Bu nedenle sakinleşmek için çeşitli “davranış bozuklukları” sergilerler. “Her türlü duygu gerçektir, insandır, normaldir ve sahiplenilmelidir” mantığıyla yapılan duygu düzenleme, çocuklukta öğrenilir, ergenlikte pekiştirilir ve yetişkinlikte olgunlaşarak son halini alır. Hissedilen duygular saçma, gereksiz, anlamsız, sıra dışı, abartılı veya uydurma değildir. Ama her duygu geçicidir, tıpkı rüzgarın önündeki bulut gibi. Düzgün ya da berbat bir his yok. Güzel ve kötü sıfatları, kişinin bir duyguyu yaşarken o duygunun payına göre yaptığı sübjektif yorumlardır.

Çocuklukta içimize yerleşen her türlü duygu hayatımızın bir modülüdür ve duygularımızı düzenlemek, olumsuz duygulardan kurtulmak ve onları hayatımızdan tamamen çıkarmak anlamına gelmez. Duygularımızı düzenlemek, kendimize ve çevremizdekilere zarar vermeden olumsuz duygularla etkili bir şekilde başa çıkmak demektir. Çünkü çocuklukta içimize yerleşen duygulardan kurtulmak, onları silmek mümkün değil. Bu nedenle duygu düzenlemede asıl amaç duygularımızı ortadan kaldırmak değil, “duygularımıza verdiğimiz tepkileri değiştirerek” daha doyumlu ve daha huzurlu bir yaşam sürmektir.

4 boyutlu döngü

Düşünceler, duygular, duyumlar ve davranışlardöngü “4 boyutlu döngü”adını ben koydum

Olaylar veya kişiler hakkındaki fikirlerimiz (D) duygularımıza (D), duygularımız bedensel duyumlara (D) ve davranış veya sonuç olarak eylemlerimiz, söylemlerimiz ve seçimlerimize (D) yol açar.

Duygularımız bizi açık biçimlerde hareket etmeye iter. Duygularımızı düzenleyerek olumsuz duygularımızın bizi götürdüğünün tam tersini yapmak mümkündür. Gerçek davranışları bilinçli olarak seçmek, duygularda olumlu değişiklikler sağlar. Örneğin; Bir şeyden korktuğumuzda ondan kaçmak yerine, kaygılarımıza rağmen ona yaklaşmak, orada kalmak, bakış açımızı değiştirmek, bize uygun hareket etmek duygularımızda olumlu değişimler yaratır. Moralimiz bozuk olduğunda komik bir film ya da eğlenceli bir televizyon programı izlemek, hoşumuza giden bir müzik dinlemek, spor yapmak, doğa yürüyüşlerine çıkmak duygularımızda olumlu değişimler meydana getirecektir.

4 boyutlu döngülerden birinde yaratılacak bir değişiklik, diğerlerinde domino etkisi yaratacak bir değişikliğe neden olacaktır. Ancak duygularımızı doğrudan değiştirmemiz zordur, yani mutsuz olduğumuzda “mutlu olmak istiyorum” diyerek mutlu olamayız ama duygularımızda istediğimiz değişikliği fark edip sahiplenerek tatmin olabiliriz. mutsuzluk duygularımızı, mutsuzluğumuza neden olan niyetlerimizi fark ederek, onları değiştirerek ya da bilinçli bir tercih olarak bizi mutlu edecek davranışları hayata geçirerek. Örneğin; “Kimse beni sevmiyor” diye düşünmek üzülmemize neden olur.

Bu durumda, olumsuz bir duygu hissettiğinizde yapmamız gereken ilk şey durmak, derin bir nefes almak ve kesinlikle otomatik bir tepki vermemektir. Ve daha sonra “Aklımdan hangi düşünceler geçiyor?”, “Şimdi ne olacağını düşünüyorum?”, “Olabilecek en kötü ve en iyi şey nedir?”, “Bu durumla ilgili daha gerçekçi alternatif düşünceler ne olabilir?”, “Bu duruma farklı bir açıdan bakabilir miyim?” , “Olanları yanlış yorumluyor olabilir miyim?”, “Benzer bir durumla daha önce nasıl başa çıkmıştım?”, “Bu durumdaki birine nasıl yorum yapardım, ona nasıl düşünmesini ve hareket etmesini tavsiye ederdim?”Gerçekçi olmayan ve kendine zarar veren fikirlerinizi şu gibi sorular sorarak değiştirebilirsiniz: Bu sayede kendinize en uygun davranışı belirleyebilir ve duygularınızda olumlu değişiklikler yapabilirsiniz.

instagram

Facebook

heyecan

Youtube

Bu makalede ortaya konulan fikir ve yaklaşımlar tamamen yazarlarının özgün fikirleri olup, Onedio’nun yayın politikasını yansıtmayabilir. ©Onedio

refahiyehaber.com.tr

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

-
Başa dön tuşu
escort
istanbul escort
istanbul escort
istanbul escort
istanbul escort
istanbul escort
adalar escort
arnavutköy escort
ataşehir escort
avcılar escort
bağcılar escort
bahçelievler escort
bakırköy escort
başakşehir escort
bayrampaşa escort
beşiktaş escort
beykoz escort
beylikdüzü escort
beyoğlu escort
büyükçekmece escort
çatalca escort
çekmeköy escort
esenler escort
esenyurt escort
eyüp escort
fatih escort
gaziosmanpaşa escort
güngören escort
kadıköy escort
kağıthane escort
kartal escort
küçükçekmece escort
maltepe escort
pendik escort
sancaktepe escort
sarıyer escort
şile escort
silivri escort
şişli escort
sultanbeyli escort
sultangazi escort
tuzla escort
ümraniye escort
üsküdar escort
zeytinburnu escort
istanbul escort